PROMENY BYDLENI KOMPLEXNÍ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ ,,BYDLETE V POHODLÍ A STAROSTI NECHEJTE NA NÁS“

VZORY FORMULÁŘŮ

     

 

  Název

SVJ

BD

1

  Plná moc jednorázová

  

 

2

  Plná moc obecná

   

 

3

  Zmocnění manželů

  X  

4

  Zmocnění spoluvlastníků

   

 X

5

  Oznámení o změně výše záloh na služby

 

   

6

  Oznámení o změně kontaktních údajů

   

 

7

  Oznámení o změně člena družstva/vlastníka

     

     

8

  Oznámení o změně počtu osob

     

     

9

  Oznámení o přenechání bytu do užívání

     

10

  Stavy vodného a stočného

   

     

11

  Oznámení o rekonstrukci bytové jednotky 

     

X

12

  Výzva k umožnění přístupu do bytu

     

13

  Hlášení škod a poruch

     

     

14

  Předávací protokol k bytu

     

     

15

  Žádost o povolení podnájmu

 X   

   

16

  Žádost o udělení souhlasu k rekonstrukci

     

     

17

  Udělení povolení k podnájmu

     

18

  Udělení souhlasu k rekonstrukci