Název vzorového dokumentu

SVJ

BD

Obecná plná moc

     WORD 1      WORD 1

Jednorázová plná moc

     WORD 1      WORD 1

Zmocnění manželů

     WORD 1  

Zmocnění spoluvlastníků

     WORD 1  

Upomínka k uhrazení nedoplatku

     WORD 1      WORD 1

II. Upomínka k uhrazení nedoplatku

     WORD 1      WORD 1

Potvrzení o bezdlužnosti

     WORD 1      WORD 1

Pozvánka na schůzi

     WORD 1      WORD 1

Zápis ze schůze

     WORD 1      WORD 1

Hlasování Per rollam

     WORD 1      WORD 1

Výsledek hlasování Per rollam

     WORD 1      WORD 1

Rozpočet nákladů bytového domu na rok ....

    excel-xp     excel-xp

Vyúčtování výnosů z pronájmu společných částí domu

    excel-xp  

Oznámení o počtu osob v domácnosti

     WORD 1      WORD 1

Oznámení o nabytí jednotky

     WORD 1  

Oznámení o přenechání bytu do užívání

     WORD 1  

Výzva k umožnění přístupu do bytu

     WORD 1      WORD 1

Oznámení o rekonstrukci bytové jednotky

     WORD 1  

Žádost o povolení podnájmu

       WORD 1

Žádost o udělení souhladu k rekonstrukci

       WORD 1

Udělení povolení k podnájmu

       WORD 1

Udělení souhlasu k rekonstrukci

       WORD 1