Druh Název formát
 Stanovisko 1/2016 Kamerové systémy v bytových domech PDF
 Vyhláška  269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění PDF
 Metodika Metodika provozování kamerových systémů PDF
 Judikát 2015 Změna stanov vzniklých před 1.1.2014 a notář PDF
 Judikatura Rozsudek NS ze dne 23.5.2012 - plná moc PDF
 Vyhláška 246/2001 Sb. požární bezpečnost PDF
 Důvodová zpráva K paragrafu 498 - movité a nemovité věci PDF
 Stanovisko č. 11 Ostraňování staveb (sborník stanovisek veřejného ochránce práv PDF
  Stavební činnost a bytové spoluvlastnictví PDF
 Pokyn č. 44 Český úřad katastrální a zeměměřičský PDF
 Stanovisko č. 5 K působnosti shromáždění společenství vlastníků jednotek PDF
 Stanovisko č. 7 K problematice bytového spoluvlastnictví v NOZ PDF
 Stanovisko č. 14 K problematice náležitostí stanov SVJ v prohlášení v NOZ PDF
 Stanovisko č. 11 K problematice bytového spoluvlastnictví v NOZ PDF
 Stanovisko č. 19 K problematice předkupního práva u bytových jednotek v NOZ PDF
 Zákonné opatření O dani z nabytí nemovitosti PDF
 Nařízení vlády č.366/2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s byt. Spol. PDF
 Předpis č. 311/2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám  PDF
 Metodický pokyn Změna způsobu vytápění v souvislosti s odpojením od CZT PDF
 Předpis č. 67/2013 o službách PDF
 Metodický pokyn č. 372/2001 pravidla rozúçtování energií PDF
  Kamerové systémy v domě PDF
  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) PDF
  Trestní odpovědnost firem PDF
  Dotační programy PDF
  Rekonstrukce bytových domů - proč rekonstruovat PDF