O nás

Společnost Proměny bydlení, s.r.o. vznikla v lednu 2010 za účelem poskytování komplexních služeb pro majitele domů – bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, občanská sdružení. Společnost zajišťuje veškeré služby týkající se problematiky správy, údržby a služeb spojených s provozem bytových domů a jejich okolí. Naším cílem je oprostit vlastníky domů od všední problematiky správy a provozu domů a jejich spokojenost. Současně zajištění práv nájemníků a jejich spokojenost při respektování všech zákonů a vyhlášek. 

Zaměstnanci a spolupracovníci

V naší společnosti pracují odborníci se zkušenostmi se správou bytových domů. Společnost dlouhodobě spolupracuje se stavebními firmami, které zajišťují stavební a údržbové práce. Zajišťujeme zastupování vlastníků před soudy a to ve spolupráci s advokátními kancelářemi, konzultace o financování a daňové problematice u daňových poradců.

Spokojenost vlastníků i nájemníků

Naše společnost se snaží trvale zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Každý vlastník je průběžně informován o stavu jeho nemovitosti, o nájemnících, o finančních tocích, které uskutečňujeme na základě smlouvy o správě domu. Veškeré opravy, služby a běžné náklady jsou uskutečňovány na základě smluv a jsou konzultovány s majitelem. Na větší opravy a investice jsou předem připraveny podklady, tak aby majitel - investor mohl sám posoudit, které investice případně náklady jsou výhodnější. Naše činnost má za cíl zvyšovat výtěžnost nájemních domů a zlepšování jejich užitné hodnoty.

 

Od roku 2017 je společnost Proměny bydlení s.r.o. držitelem značky CZECH MADE

CZMade